Ana Sayfa
Öğrenim Ücretleri
Katkı Payı/öğrenim Ücretinin Yatırılması

Ödeme İşlemleri

 

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2020 – 2021  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI
BAHAR DÖNEMİ
KATKI PAYI/ÖĞRENİM ÜCRETİ ÖDEME TAKVİMİ VE
GENEL AÇIKLAMALAR

 
 
 
 
 

KAYIT TÜRÜ

ÖDEME TARİHLERİ

 

LİSANS / ÖNLİSANS

 

KAYIT YENİLEMESİ YAPACAK (ARA SINIF) ÖĞRENCİLER

08 ŞUBAT  / 17 ŞUBAT 2021

 

MAZERETLİ DERSE YAZILMA YAPACAK (ARA SINIF) ÖĞRENCİLER

22 ŞUBAT / 26 ŞUBAT 2021

 

LİSANSÜSTÜ

 
     

KAYIT YENİLEMESİ YAPACAK ARA SINIF     (TEZLİ+TEZSİZ) ÖĞRENCİLERİ

08 ŞUBAT / 10 ŞUBAT 2021

 

MAZERETLİ DERSE YAZILMA YAPACAK ARA SINIF       (TEZLİ+TEZSİZ)ÖĞRENCİLERİ 

15 ŞUBAT / 19 ŞUBAT 2021

 
     

GEREKÇELİ DURUMLARDA KATKI PAYI/   ÖĞRENİM    ÜCRETİ İADE İŞLEMLERİ   
(DERSLERİN AÇILMAMASI-KAPATILMASI,    DERSLERE KAYIT YAPTIRMAMA V.B.)   

SON TARİH: 30.04.2021

 
     

• Öğrencilerimiz; Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemelerini İŞ BANKASININ Bütün Şube Veznelerinden, İş Bankası İnternet Bankacılığı ve İş Bankası ATM'lerinden TC Kimlik Numaraları ile Yapabileceklerdir. Öğrencilerimizin Üniversitemizde Önlisans, Lisans veya Lisansüstü olarak öğrenciliği  olabildiğinden TC numarasından sonra eğitim almak istedikleri programa ait öğrenci numarasını seçerek borcu/borçları ödeyecektir.

 

• DERSE YAZILMA İŞLEMLERİ Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemeleri ile Bağlantılıdır.  Yeni Kayıt ve Kayıt yenilemesi yapacak Öğrenciler Katkı Payı/Öğrenim Ücreti Ödemelerini (Normal program süresi içerisinde yer alan Birinci Öğretim öğrencileri hariç), Tahsilat İşlemleri başlangıcından Derse Yazılmaların Son Gününe kadar Yapabilirler. Derse Yazılma İşlemlerinden sonraki yapılan/yapılacak ödemeler ise sadece MAZERETLİ KAYITLAR için geçerlidir. Öğrenciler MAZERETLİ KAYIT DÖNEMİNDE; ÖNCE Derse Yazılma ONAYINI BÖLÜMLERİNDEN aldıktan sonra (birinci maddede belirtildiği üzere) Katkı Payı/Öğrenim Ücretini Yatırabilirler.

 

• DERSE YAZILMALARIN BAŞLADIĞI TARİHE kadar Katkı Payı/Öğrenim Ücretini yatıran öğrenciler DERSE YAZILMALAR AÇILDIĞINDA Ders Seçimlerini yapabilirler. DERSE YAZILMA TARİHLERİ İÇERİSİNDE veya MAZERETLİ OLARAK Sonradan Derse YazılmaYapacak öğrencilerin ödemeleri ise BANKA'dan on-line olarak geldiğinden, ders kayıtlarını hemen yapabileceklerdir.

 

• 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. maddesi öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretlerine ilişkin mevzuatı düzenlemekte olup kanuna www.yok.gov.tr
adresinden ulaşılabilir.

 

• Katkı payı/öğrenim ücreti ödemesi gereken öğrenciler için; “… Öğrenci katkı payları ve öğrenim ücretleri, ilgili dönem başlarında kayıt olma veya kayıt yenileme sırasında ödenir. Süresi içinde katkı payı/öğrenim ücretini  ödemeyenler ile mazeretleri ilgili yükseköğretim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilmeyenler, o dönem için kayıt yaptıramaz ve öğrencilik haklarından yararlanamaz. Kayıt yaptırmadığı için öğrencilik haklarından yararlanmayanlar, daha sonraki dönemlerde kayıt yaptırmaları halinde, öğrencilik haklarından yararlanmadığı döneme ait katkı payı/öğrenim ücreti ödemez…”

 

• Katkı Payı tanımı birinci öğretim programları öğrencileri için, Öğrenim Ücreti tanımı ise ikinci ve uzaktan öğretim programları öğrencileri için kullanılır.

 

• Katkı payı/Öğrenim ücreti banka dekontlarının öğrencilik bitimine kadar saklanması önerilir.