Ana Sayfa
Duyurular
İlişik Kesme İşlemleri

İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ

2022-2023 Eğitim-Öğretim yılından itibaren Üniversitemizden ilişik kesmek isteyen öğrencilerimizin işlemleri Üniversitemiz Senatosunun 29.09.2022/625-9 kararına istinaden  aşağıda belirtilen adımlar çerçevesinde elektronik ortamda uzaktan gerçekleştirilecektir.

---   KAYIT SİLME DİLEKÇEsinin öğrenci tarafından doldurularak imzalanması,
---  İmzalanan formun tarayıcıdan geçirildikten sonra öğrenciye ait SABİS e-posta adresi üzerinden ilgili öğrenci işleri birimine başvuru yapılması,
---  Başvuruların değerlendirilmesi sürecinde, Üniversitemize herhangi bir borcu veya Üniversitemize ait üzerinde ödünç eser veya eşya bulunduğu tespit edilen öğrencinin; ilgili borcun ödenmesi ve/veya ilgili eserin ve/veya eşyanın ilgili birime iadesi sonrasında uzaktan ilişiğinin kesilmesi ve kaydının silinmesi gerçekleşecektir.