Ana Sayfa
Duyurular
2021-2022 Bahar Yarıyılı Azami Süre Duyurusu

2021-2022 BAHAR YARIYILI AZAMİ SÜRE DUYURUSU

 
Lisans ve Önlisans öğrencileri için Azami Süre işlemleri aşağıda ki bilgiler doğrultusunda yapılacaktır.
    2020-2021 Bahar Yarıyılı Sonunda Azami Süresi Dolup,   2021-2022 Bahar Yarıyılında Yazılma Yapacak Öğrenciler      14-18 Şubat Tarihleri Arasında İlgili Öğrenci İşlerine   Başvuru Yaparak Yazılmaları Gereken Derslere Ders Başı Ücreti Ödemek Koşulu ile  Yazılmalarını Yapabileceklerdir.

    2020-2021 Bahar Yarıyılı Sonunda Azami Süresi Dolup,
 * 3 ya da 4 Yarıyıl Ek Süre Sınav Hakkı Kullanan,
 * 1 Başarısız Dersten Sınırsız Süre Boyunca Ek Süre       Sınav Hakkı Kullanan,
 * Başarısız Dersi Olmayıp 2,00 Ortalamayı Sağlayamadığı   İçin Dilediği Derslerden Ek Süre Sınav Hakkı Kullanan   Öğrenciler

 25 Nisan – 8 Mayıs 2022 Tarihleri arasında Başvuru   Yapmak ve Ders Başı Ücretini Ödemek Koşulu ile 2021-   2022 Bahar Dönemi Final Sınavları Zamanında Bu   Haklarını Kullanabileceklerdir (23 Mayıs – 5 Haziran 2022)
    2020-2021 Bahar Yarıyılı Sonunda ya da Öncesinde   Azami Süresi Dolup İlişiği Kesilen ve 31 Ocak 2022       Tarihine Kadar Başvuru Yapan Öğrenciler

 Ek Sınav-1 Haklarını 4-8 Nisan 2022,
 Ek Sınav-2 Haklarını 11-15 Nisan 2022 Tarihleri Arasında     Kullanacaklardır.
    İlgili Duyuru İçin Tıklayın…

    2021-2022 Güz Dönemi Sonunda Azami Süresi               Dolan ve Sınav Hakkı Kullanacak Öğrenciler

 14-20 Mart 2022 Tarihleri Arasında Ek Sınav Başvurularını Yapabileceklerdir.
 Ek Sınav-1 Haklarını 4-8 Nisan 2022,
 Ek Sınav-2 Haklarını 11-15 Nisan 2022 Tarihleri Arasında   Kullanacaklardır.

    2021-2022 Güz Dönemi Sonunda Azami Süresi               Dolan
 * Başarısız ve Almadığı Ders Toplamı 5 ya da Altında Olup Derse Yazılma Yapması Gereken Öğrenciler,
 * Tüm Derslerini Başarmış ve GNO ≥ 2.00 Sağlamış Fakat AKTS Açığını Kapatmak İçin Ders Seçimi Yapacak Öğrenciler

 Daha Önce Alınmamış ve Devam Şartı Sağlanmamış Dersler için 21-25 Şubat Tarihleri Arasında gili Öğrenci İşlerine   Başvuru Yaparak Yazılmaları Gereken Derslere Ders Başı Ücreti Ödemek Koşulu ile  Yazılmalarını Yapabileceklerdir.
 *Ders Başı Ücretler En Genç 25 Şubat 2022 Tarihine Kadar Ödenecektir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A - Ek Sınavlar Hakkında

1- Staj, Intörn, UMDE, İşyeri Uygulaması, Yönlendirilmiş Çalışma, Topluma Hizmet Uygulaması, Öğretmenlik Uygulaması, Okul/Kurum Deneyimi, Mesleki Uygulama, Bitirme Çalışması ve proje/tasarım dersleri ile hastanede uygulama yapılan dersler yapılan derslerden EK SINAV yapılmaz.

2- Laboratuvar uygulaması olan derslerden başarısız olan ve bu derslerden ek sınavlara başvuran öğrenciler, dersi aldığı dönemde yıl içi laboratuvar çalışmalarında başarılı olmak koşuluyla EK SINAV a girebilir.

3- Ek Sınav-2 ye Ek Sınav-1 den başarısız olan öğrenciler girebilir.

4- Öğrenci başvuru yaptığı dersler için sınava girebilir.

5- EK SINAV’ ın sonucunda harf başarı notları öğrencilerin sınav puanı dikkate alınarak SAÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16. Maddesinde belirtilen tabloya göre elde edilir. Sınavların başarıya katkısı 0’dür. Alınan son başarı notu geçerlidir.

B- Ek Sınavlar Sonunda

1- Ek Sınavlar sonucunda başarısız ve almadığı ders sayısı toplamı 6 ve daha fazla olan öğrencilerin üniversite ile ilişiği kesilir.

2- EK SINAVLAR sonucunda başarısız ve almadığı ders sayısı toplamı 2-5 arası olan öğrenciler 3 yarıyıl EK SÜRE SINAV hakkı kazanır. Başarısız olduğu dersler için final dönemlerinde (başvuru yapmış olmak şartı ile) sınav yapılır. Hiç almadığı dersler içinse bir defaya mahsus yazılma yapmalıdır, yazılma yapan öğrenciler yıl içi sınavlarına girmek zorundadır.

3- EK SINAVLAR sonucunda başarısız ve almadığı ders sayısı toplamı 1 olan öğrenciler SINIRSIZ EK SÜRE SINAV hakkı kazanır. Başarısız olduğu dersler için final dönemlerinde (başvuru yapmış olmak şartı ile) sınav yapılır. Hiç almadığı dersler içinse bir defaya mahsus yazılma yapmalıdır, yazılma yapan öğrenciler yıl içi sınavlarına girmek zorundadır.

4- EK SINAV yapılmayan, başvuru yapılmayan, başvuru yapıldığı halde sınava girilmeyen dersler de yukarıda belirtilen ders sayısına dahildir.

5- EK SÜRE SINAV ya da SINIRSIZ SÜRE SINAV hakkı kazanan öğrenciler bu süreler içinde Staj, Intörn, UMDE, İşyeri Uygulaması, Yönlendirilmiş Çalışma, Topluma Hizmet Uygulaması, Öğretmenlik Uygulaması, Okul/Kurum Deneyimi, Mesleki Uygulama, Bitirme Çalışması, proje/tasarım derslerinin gerekleri ile hastane uygulaması, laboratuvar/atölye uygulaması gibi çalışmaları yerine getirmek zorundadır.

6- SINIRSIZ SÜRE SINAV hakkı elde eden öğrenci üst üste veya aralıklı olarak üç eğitim-öğretim yılı sınavlara katılmaz ya da 4. bentte belirtilen derslerin gereklerini yerine getirmez ise bu hakkından vazgeçmiş sayılır ve Üniversite ile ilişiği kesilir.

7- EK SÜRE SINAV ya da SINIRSIZ SÜRE SINAVLAR için Akademik Takvimde belirtilen tarihlerde SABİS üzerinden başvuru yapılır. Sınavlar ilgili dönemin final haftasında yapılır

 

Azami süre sonunda izlenecek süreç ile ilgili akış diyagramını incelemek için tıklayın…